Pomysłodawca aplikacji „Studo” na konferencji w Lublinie

W dniach 23-24 listopada 2017 roku w Lublinie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacje w praktyce” oraz „VI Wystawa Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii”. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Konsul Honorowy Republiki Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak.

Konferencja i wystawa zostały zorganizowane przez Polską Akademię Nauk Oddział w Lublinie oraz Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych.

Głównym celem wydarzenia było upowszechnianie znaczenia osiągnięć naukowych, a także wymiana doświadczeń oraz integracja studentów, doktorantów i młodych naukowców.

W ramach wydarzenia odbyły się m.in. sesja konferencyjna dotycząca zagadnień naukowych i technicznych, metod działań oraz nowych technologii w medycynie i inżynierii, warsztaty i konsultacje „Innowacyjne trendy w nauce, współpraca „Nauki” z „Biznesem”; bieżące problemy technologiczne”, a także Wystawa Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii”.

Na zaproszenie Konsulatu Honorowego Republiki Austrii w Lublinie w wydarzeniu wziął udział Pan Julian Kainz – austriacki przedsiębiorca i pomysłodawca innowacyjnej aplikacji „Studo”.

Aplikacja ta umożliwia studentom austriackich uczelni swobodne kontrolowanie swojego planu zajęć, ocen, terminów wykładów, a także poczty elektronicznej. Dodatkowo, za pośrednictwem platformy studenci mają możliwość wyszukiwania ofert pracy odpowiadających ich kwalifikacjom oraz bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi pracodawcami.

W trakcie konferencji Pan Julian Kainz wygłosił wykład na temat: „Studio-App- organizing students life and suggesting job opportunities using AI-based recommendations”.