Podpisanie listu intencyjnego o współpracy z miastem Graz

W dniach 20-21 marca br. odbyła się wizyta Prezydenta Krzysztofa Żuka w mieście Graz (Austria) na zaproszenie Prezydenta Grazu, Siegfrieda Nagla. 21 marca prezydenci podpisali list intencyjny o współpracy.

Obie strony zgodnie podkreślają chęć wzmocnienia więzi i wymiany doświadczeń oraz wzajemnej promocji działań miast, zwłaszcza w obszarach:

  • ekonomii, zapewniając wsparcie lokalnych przedstawicieli biznesu w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, pomoc w zawieraniu umów między firmami. Priorytet zostanie przyznany ustanowieniu i rozszerzeniu sieci współpracy, szczególnie w obszarach elektromobilności i autonomicznej jazdy;
  • zrównoważonego rozwoju miejskiego, takich jak: zintegrowane strategie rozwoju smart cities, koncepcje planowania przestrzennego energii, strategie ochrony środowiska, strategie i koncepcje Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego;
  • kultury – wzmacniając kooperację między lokalnymi sieciami projektowania jak: Creative Industries Styria, UNESCO City of Design;
  • oraz we wdrażaniu projektów współpracy i wymian międzynarodowych.

W programie znalazła się również wizyta w Centrum Przemysłów Kreatywnych Styrii, spotkanie w Politechnice w Graz oraz w firmach TEZ Georgsberg „Preworks” i Magna Steyer Graz.

Prezydentowi towarzyszył Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości oraz Krzysztof Stanowski, dyrektor Biura – Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Współorganizatorem wydarzenia był Piotr Majchrzak, Konsul Honorowy Republiki Austrii w Lublinie.

 

Źródło: https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/biezace-wydarzenia-miedzynarodowe/podpisanie-listu-intencyjnego-o-wspolpracy-z-miastem-graz,1466,1198,1.html