Misja gospodarcza styryjskich przedsiębiorców

Dzisiaj w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się spotkanie z delegacją z Austrii. Wizyta o charakterze misji gospodarczej przebiegła pod patronatem Radnej Kraju Związkowego Styrii ds. Gospodarki, Turystyki, Regionów, Nauki i Badań – Barbary Eibinger-Miedl. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski przewodniczący Sejmiku WL Jerzy Szwaj oraz konsul honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak

– Mamy dzisiaj szczególną delegację z Austrii, z partnerskiego regionu Styria. Chcemy na nowo zaktywizować naszą współpracę w sferach gospodarczych. Austriacy widzą w regionie lubelskim ogromny potencjał w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego. Będziemy też rozmawiali o wymianie kulturalnej, przyjrzymy się, jak przebiega współpraca w sferze społecznej. Dla Austrii ważne jest również nasze bezpośrednie sąsiedztwo z Ukrainą, gdyż w dalszej perspektywie Austriacy będą chcieli podjąć pracę na rzecz odbudowy Ukrainy – zapewniał wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski.

Wizyta pozwoliła przyjrzeć się dotychczasowej współpracy gospodarczej Województwa Lubelskiego z Krajem Związkowym Styria. Przedstawiliśmy naszemu partnerowi propozycje w obszarze turystyki oraz rozmawialiśmy o trwającym do maja 2024 roku projekcie „Wsparcie psychiczne młodzieży w dobie koronawirusa”. Zaprezentowaliśmy także założenia tegorocznego Kongresu Trójmorza.

– Jesteśmy tu, żeby pogłębić naszą współpracę, jest na to wiele szans, myślę tu o odnawialnych źródłach energii czy sektorze mobilności – mówiła Barbara Eibinger-Miedl, członek Rządu Kraju Związkowego Styrii ds. Gospodarki, Turystyki, Regionów, Nauki i Badań.

Podróż delegacji, która rozpoczęła się 11 kwietnia i potrwa do 15 kwietnia br., koncentruje się na branży przetwórstwa drewna, lotnictwa cywilnego i zielonych technologii.

Źródło: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/spotkanie-z-delegacja-z-kraju-zwiazkowego-styria-austria/