II Wojewódzki Konkurs „Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego”

Już po raz drugi Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie wraz z doradcami metodycznymi języka angielskiego i niemieckiego m. Lublin zorganizowała Wojewódzki Konkurs „Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego”. W tym roku zakres tematyczny obejmował Austrię oraz Stany Zjednoczone. Finał tegorocznej edycji konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom odbyło się w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie.

Konkurs objęty został patronatami honorowymi: Ambasady Austrii w Warszawie, Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie, Konsula Honorowego Austrii w Lublinie Piotra Majchrzaka, Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, Lubelską Kurator Oświaty Teresę Misiuk, Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka oraz American Corner Lublin.

Cele konkursu obejmują między innymi propagowanie czytelnictwa, rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami anglo- i niemieckojęzycznymi, propagowanie wychowania proeuropejskiego, rozbudzanie otwartości na inne kultury, krzewienie ducha tolerancji i szacunku wśród uczniów, doskonalenie umiejętności korzystania z zasobów bibliotecznych oraz technologii komputerowej i informacyjnej, a także doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

W zmaganiach konkursowych z zakresu wiedzy o Austrii wzięło udział 78 zespołów dwuosobowych z 13 szkół z całego województwa lubelskiego. W finale znalazło się 9 zespołów. Nagrodę za zajęcie I miejsca odebrał zespół gimnazjalistów z Zofiówki, którzy wykazali się niebywale szeroką wiedzą na temat Austrii. Tuż za nimi na II miejscu podium znaleźli się gimnazjaliści z Kraśnika. III miejsce zdobyli z kolei uczniowie z gimnazjum w Przybysławicach.

Nagrody dla laureatów trzech pierwszych miejsc w kategorii wiedzy o Austrii zapewnił Konsul Honorowy Austrii w Lublinie. Pozostałe nagrody dla zwycięzców konkursu ufundowały wydawnictwa Macmillan Education, Oxford University Press oraz Pearson.