Obchody Dnia Europy w Lublinie

W dniu 9 maja 2018 roku, po raz kolejny obchodzono w Lublinie Dzień Europy.  Z tej okazji Punkt  Informacji  Europejskiej  Europe  Direct – Lublin, działający przy  Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw oraz Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin zorganizował m.in. Symulację Obrad Parlamentu Europejskiego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak oraz Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk. Konsulat Honorowy Austrii w Lublinie był także współorganizatorem tego wydarzenia.

W dniu wydarzenia uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zgromadzili się w Sali Obrad Rady Miasta Lublin, by wziąć udział w kolejnej już edycji symulacji. Uczestnicy debaty mieli możliwość poczuć się jak Europosłowie podczas obrad Parlamentu Europejskiego i wyrazić własne zdanie na temat Unii Europejskiej i jej funkcjonowania.

W tym roku debata obejmowała następujące zagadnienia:

  • Gazociąg Nord Stream 2 – projekt gospodarczy, czy narzędzie nacisku politycznego w rękach Rosji?
  • Państwa Unii Europejskiej powinny solidarnie angażować się w rozwiązanie problemu imigrantów.
  • Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) – lepsza ochrona obywateli, czy utrudnienia dla przedsiębiorców?

Celem przeprowadzenia takich symulacji jest rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej, zwłaszcza Parlamentu Europejskiego, a także rozwijanie u młodzieży umiejętności prowadzenia dyskusji, retoryki i argumentacji.

Konkurs był oceniany przez jury w składzie: dr Monika Sidor – Adiunkt w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej, Wydział Politologii UMCS w Lublinie; dr Katarzyna Kuć-Czajkowska – Adiunkt w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej, Wydział Politologii UMCS w Lublinie; Monika Ziemba – przedstawicielka Konsulatu Republiki Austrii w Lublinie.

Nagrodę za zajęcie I miejsce jury jednomyślnie przyznało frakcji Zielonych [Wolnemu Sojuszowi Europejskiemu], który wykazał się nie tylko szeroką wiedzą z zakresu omawianych zagadnień, umiejętnością odpowiedniej argumentacji, ale też znajomością zasad uczestnictwa w dyskusji.

Podobnie jak w roku ubiegłym, Konsul Honorowy Republiki Austrii w Lublinie przyznał nagrodę dla najlepiej przygotowanego merytorycznie uczestnika symulacji. Wyróżnienie to otrzymał pan Krzysztof Ząbek z II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie.

Zdjęcia: Andzej Skórski