Nowe zasady wjazdu od 19.05.2021 do 30.06.2021 (COVID-19)

Osoby podróżujące z Polski zobowiązane są do przedstawienia przy wjeździe do Austrii negatywnego testu PCR (nie starszego niż 72 godziny), testu antygenowego (nie starszego niż 48 godzin), certyfikatu szczepienia lub zaświadczenia lekarskiego o przebytym zachorowaniu na COVID-19. Powyższe zaświadczenia powinny być wystawione w języku niemieckim lub angielskim lub poświadczone przez lekarza na odpowiednim formularzu.

W razie braku stosownego zaświadczenia konieczne jest wykonanie testu na Sars-Cov-2 w ciągu 24 godzin po wjeździe.

Przed wjazdem do Austrii nadal obowiązuje rejestracja elektroniczna (Pre-Travel-Clearance).

Więcej informacji na temat znowelizowanych przepisów wjazdowych znajduje się na stronie ministerstwa spraw społecznych, zdrowia, opieki i ochrony konsumentów.

Tranzyt przez Austrię
Przejazd autem, pociągiem lub autobusem bez zatrzymywania się jest możliwy bez ograniczeń. Dotyczy to również pasażerów, dla których Austria jest krajem tranzytowym w trakcie podróży samolotem.

Żródło: https://www.bmeia.gv.at/pl/ambasada-austrii-warszawa/

Zjazd Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka

W dniu 15 kwietnia br. odbył się Zjazd Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka. Tym razem przyjął on formę dyskusji online na platformie zoom. Dodatkowo wydarzenie było streamingowane za pośrednictwem platformy YouTube. W zjeździe udział wzięli uczniowie szkół średnich z województwa lubelskiego – zarejestrowało się 263 uczniów z 15 szkół z województwa lubelskiego – którzy na co dzień angażują się w dodatkową działalność pozaszkolną i aktywnie działają w Klubach Europejskich i innych przedsięwzięciach o charakterze społecznym i obywatelskim.

Wydarzenie organizowane przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw rozpoczęło się o godz. 10:00 oficjalnym otwarciem, przywitaniem gości oraz  przedstawieniem Patronów Honorowych wydarzenia, w tym Konsula Honorowego Republiki Austrii w Lublinie Pana Piotra Majchrzaka. Chwilę później rozpoczął się pierwszy panel dyskusyjny pn.  „Lublin Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – szanse i możliwości”. Ponadto uczniowie mieli jeszcze możliwość uczestniczenia w panelach: „Wymiana Erasmus+ okiem praktyka”,  „UE na rzecz rozwoju kompetencji młodzieży” oraz spotkaniu z Panem Karolem Mużem – Koordynatorem Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce. Zjazd zamknął quiz online podczas, którego uczestniczy odpowiadali na pytania związane z krajami Unii Europejskiej. Na zwycięzców, którzy zdobyli 1, 2 i 3 miejsce czekały atrakcyjne nagrody.

Wydarzenie to było owocem wielu lat współpracy z nauczycielami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Lubelszczyzny. W bieżącym roku Zjazd nawiązywał do ważnego wydarzenia ściśle związanego z Lublinem, czyli z ogłoszeniem Lublina Europejską Stolicą Młodzieży 2023. Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce, zdobył tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży.

 

Zmiana przepisów wjazdowych od 1.4.2021 (COVID-19)

Przy wjeździe do Austrii należy okazać negatywny wynik testu PCR, nie starszy niż 72 godziny, lub testu antygenowegonie starszy niż 48 godziny. W przypadku braku testu należy wykonać go w ciągu 24 godzin po wjeździe.

Dodatkowo po wjeździe nadal nakładana jest 10-dniowa kwarantanna domowa. Istnieje możliwość jej wcześniejszego zakończenia po wykonaniu testu PCR lub antygenowego w piątym dniu kwarantanny i uzyskaniu negatywnego wyniku. W tym przypadku dzień wjazdu jest liczony jako dzień 0.

Nadal istnieje obowiązek dokonania rejestracji elektronicznej (Pre-Travel-Clearance) przed przyjazdem do Austrii.

Z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnione są osoby podróżujące w celach zawodowych, tzw. „pendlerzy”, opiekunowie osób udających się na niezbędny zabieg medyczny. Osoby te mogą wjechać do Austrii na podstawie negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowegoWażność testu w momencie wjazdu: PCR – max. 72 godziny, antygenowy – max. 48 godzin.

Osoby wjeżdżające w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami w kręgu rodzinnym (np. śmierć, pogrzeb członka rodziny) nie podlegają obowiązkowej kwarantannie. W przypadku kontroli wymagane jest okazanie potwierdzenia okoliczności (np. akt zgonu).

UWAGA: Wjazd związany z zaplanowanymi wydarzeniami, takimi jak ślub, chrzest, urodziny łączy się z odbyciem obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny.

Więcej informacji na temat znowelizowanych przepisów wjazdowych znajduje się na stronie ministerstwa spraw społecznych, zdrowia, opieki i ochrony konsumentów.

Tranzyt przez Austrię
Przejazd autem, pociągiem lub autobusem bez zatrzymywania się jest możliwy bez ograniczeń. Dotyczy to również pasażerów, dla których Austria jest krajem tranzytowym w trakcie podróży samolotem. Od tych osób nie wymaga się rejestracji Pre-Travel-Clearance, testu PCR lub antygenowego, zaświadczenia lekarskiego ani zobowiązania do kwarantanny.

Formularze wymagane przy wjeździe do Austrii

Przebyte (i potwierdzone przez lekarza) zachorowanie na COVID-19 lub szczepienie na COVID-19 nie zwalniają z w/w przepisów wjazdowych.

Informacje dla pendlerów

Osoby, które wjeżdżają do Austrii z Polski w ramach regularnego ruchu w celach zawodowych, edukacyjnych lub w celu odwiedzin partnerki/partnera życiowego, muszą przedłożyć negatywny wynik testu PCR lub antygenowego, nie starszy niż 72 godziny. W przypadku braku takiego testu, należy obowiązkowo wykonać test w ciągu 24 godzin po wjeździe.
Obowiązkową rejestrację elektroniczną (Pre-Travel-Clearance) należy aktualizować co 28 dni lub w przypadku jakiejkolwiek zmiany danych.

Możliwości testowania
Osoby podróżujące regularnie w celach zawodowych („pendlerzy”) mogą korzystać z bezpłatnych testów na terenie Austrii. Lista punktów oferujących bezpłatne testy jest dostępna tuOd 8 lutego również niektóre apteki oferują bezpłatne szybkie testy antygenowe, po szczegóły odsyłamy na stronę: www.apothekerkammer.at. Bezpłatne testy są dostępne dla wszystkich osób, które przebywają w Austrii w związku z pracą, studiami lub szkołą, tj. dla „pendlerów”.

Źródło: https://www.bmeia.gv.at/pl/ambasada-austrii-warszawa/

Zmiana przepisów wjazdowych od 11.3.2021 (COVID-19)

Przy wjeździe do Austrii należy okazać negatywny wynik testu PCR, nie starszy niż 72 godziny, lub testu antygenowegonie starszy niż 48 godziny. W przypadku braku testu należy wykonać go w ciągu 24 godzin po wjeździe.

Dodatkowo po wjeździe nadal nakładana jest 10-dniowa kwarantanna domowa. Istnieje możliwość jej wcześniejszego zakończenia po wykonaniu testu PCR lub antygenowego w piątym dniu kwarantanny i uzyskaniu negatywnego wyniku. W tym przypadku dzień wjazdu jest liczony jako dzień 0.

Nadal istnieje obowiązek dokonania rejestracji elektronicznej (Pre-Travel-Clearance) przed przyjazdem do Austrii.

Z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnione są osoby podróżujące w celach zawodowych, tzw. „pendlerzy”, opiekunowie osób udających się na niezbędny zabieg medyczny. Osoby te mogą wjechać do Austrii na podstawie negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego. W momencie wjazdu test nie może być starszy niż 72 godziny (lub 7 dni w przypadku „pendlerów”).

Osoby wjeżdżające w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami w kręgu rodzinnym (np. śmierć, pogrzeb członka rodziny) nie podlegają obowiązkowej kwarantannie. W przypadku kontroli wymagane jest okazanie potwierdzenia okoliczności (np. akt zgonu).
UWAGA: Wjazd związany z zaplanowanymi wydarzeniami, takimi jak ślub, chrzest, urodziny łączy się z odbyciem obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny.

Więcej informacji na temat znowelizowanych przepisów wjazdowych znajduje się na stronie ministerstwa spraw społecznych, zdrowia, opieki i ochrony konsumentów.

Tranzyt przez Austrię
Przejazd autem, pociągiem lub autobusem bez zatrzymywania się jest możliwy bez ograniczeń. Dotyczy to również pasażerów, dla których Austria jest krajem tranzytowym w trakcie podróży samolotem. Od tych osób nie wymaga się rejestracji Pre-Travel-Clearance, testu PCR lub antygenowego, zaświadczenia lekarskiego ani zobowiązania do kwarantanny.

Formularze wymagane przy wjeździe do Austrii

Przebyte (i potwierdzone przez lekarza) zachorowanie na COVID-19 lub szczepienie na COVID-19 nie zwalniają z w/w przypisów wjazdowych.

Informacje dla pendlerów

Osoby podróżujące regularnie do Austrii lub z Austrii do innego kraju w celach zawodowych lub edukacyjnych lub w celu odwiedzin partnerki/partnera życiowego, muszą od 10 lutego 2021 r. wypełnić przed wjazdem do Austrii formularz rejestracyjny Pre-Travel-Clearance. Rejestrację należy powtórzyć najpóźniej po upływie 7 dni lub w przypadku zmiany podanych danych (np. zmiana adresu zamieszkania lub pracodawcy).

Ponadto od 10 lutego 2021 r. należy przy wjeździe do Austrii okazać zaświadczenie lekarskie w języku niemieckim lub angielskim potwierdzające negatywny wynik testu na Covid-19, wykonanego w ciągu ostatnich 7 dni. Akceptowane jest również zaświadczenie o negatywnym wyniku testu wykonanego w Austrii. Zaświadczenie jest ważne przez kolejne 7 dni. W przypadku braku możliwości okazania aktualnego negatywnego testu na Covid-19 przy wjeździe do Austrii, należy obowiązkowo wykonać test w ciągu 24 godzin po wjeździe.

Możliwości testowania
Osoby podróżujące regularnie w celach zawodowych („pendlerzy”) mogą korzystać z bezpłatnych testów na terenie Austrii. Lista punktów oferujących bezpłatne testy jest dostępna tuOd 8 lutego również niektóre apteki oferują bezpłatne szybkie testy antygenowe, po szczegóły odsyłamy na stronę: www.apothekerkammer.at. Bezpłatne testy są dostępne dla wszystkich osób, które przebywają w Austrii w związku z pracą, studiami lub szkołą, tj. dla „pendlerów”.

Źródło: https://www.bmeia.gv.at/pl/ambasada-austrii-warszawa/

Zawieszenie praktyk do 31.05.2021 r.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną – decyzją Konsula Honorowego Austrii w Lublinie -, w okresie: 01.01.2021 – 31.05.2021 zawieszone zostają wszystkie przyjęcia na praktyki, w tym na praktyki studenckie, zawodowe i absolwenckie oraz wolontariat

Nowe zasady wjazdu od 15.01.2021 (COVID-19)

Od 15 stycznia 2021 roku przed planowanym wjazdem do Austrii obowiązuje elektroniczna rejestracja (Pre-Travel-Clearance-PTC). Elektroniczny formularz PTC jest dostępny w wersji niemieckiej i angielskiej.

Obowiązek rejestracji nie dotyczy m.in. tzw. pendlerów, osób w tranzycie oraz osób, które wjeżdżają do Austrii w nieprzewidzianych, nagłych wypadkach związanych ze sprawami rodzinnymi. Więcej informacji na temat wyjątków podaje ministerstwo ds. społecznych, zdrowia, opieki i ochrony konsumentów.

Osoby, które przyjeżdżają z regionów podwyższonego ryzyka pandemicznego, muszą po przyjeździe do Austrii odbyć 10-dniową kwarantannę domową. Wcześniejsze zakończenie kwarantanny jest możliwe po uzyskaniu negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego, który można wykonać najwcześniej w piątym dniu kwarantanny (tzn. w piątym dniu po wjeździe).

Obowiązkowej kwarantannie nadal nie podlegają m.in. osoby wjeżdżające w celach zawodowych lub opiekunowie osób podróżujących w celach medycznych, pod warunkiem przedłożenia negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego. W momencie wjazdu wynik nie może być starszy niż 72 godziny. Więcej informacji na temat wyjątków znaleźć można na stronie ministerstwa ds. społecznych, zdrowia, opieki i ochrony konsumentów.

Wszelkie informacje i szczegóły na te temat aktualnego rozporządzenia dotyczącego zasad wjazdu do Austrii w związku z COVID-19 dostępne są na stronie ministerstwa ds. społecznych, zdrowia, opieki i ochrony konsumentów.

Źródło: https://www.bmeia.gv.at/pl/ambasada-austrii-warszawa/

Nowe zasady wjazdu od 19.12.2020 (COVID-19)

Osoby wjeżdżające do Austrii od soboty, 19 grudnia, zobowiązane są poddać się 10-dniowej kwarantannieOd piątego dnia kwarantanny można wykonać test w kierunku koronawirusa i w przypadku negatywnego wyniku zakończyć kwarantannę wcześniej.

Dalsze informacje oraz aktualne rozporządzenia są dostępne na stronach austriackiego ministerstwa spraw zagranicznychministerstwa ds. społecznych, zdrowia, opieki i ochrony konsumentów oraz ministerstwa spraw wewnętrznych.

Źródło: https://www.bmeia.gv.at/pl/ambasada-austrii-warszawa/

Symulacja obrad Parlamentu Europejskiego 2020 już za nami

Wyjątkowa sytuacja związana z pandemią sprawiła, iż tegoroczna Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego została przeniesiona do rzeczywistości wirtualnej. Nie oznacza to, że była mniej emocjonująca niż te, które miały miejsce w ostatnich latach w lubelskim Ratuszu.

Wydarzenie odbyło się w dniu 03.11.2020 r. Jego celem było rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, a także zaznajomienie studentów z praktycznymi umiejętnościami prowadzenia dyskusji, retoryki oraz argumentacji. Tegoroczną symulację  postanowiliśmy zadedykować zmarłemu w zeszłym roku prof. Zbigniewowi Zaleskiemu, który był twórcą i pomysłodawcą  wydarzenia. Pan profesor, wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu  Lubelskiego Jana Pawła II, w latach 2004-2009 oraz w 2013-2014, był także Posłem do Parlamentu Europejskiego. Czytaj dalej

Święto Narodowe Austrii 2020

Z powodu pandemii COVID-19 nie mogło się odbyć tradycyjne przyjęcie z okazji święta narodowego Austrii w dniu 26 października 2020 r., a obchody przeniesione zostały do mediów elektronicznych. W przemówieniu, udostępnionym w formie video, ambasador Werner Almhofer docenił różnorodność bilateralnych politycznych kontaktów i wzorcowy rozwój współpracy w dziedzinie gospodarki, turystyki, sportu i kultury przed wybuchem pandemii oraz wyraził nadzieję na rychłe przywrócenie dotychczasowych intensywnych kontaktów. Ambasador wspomniał o stuleciu konstytucji austriackiej, 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej i początku 2. Republiki, 65. rocznicy uzyskania niepodległości w 1955 r. i 25. rocznicy członkostwa w UE oraz o przezwyciężeniu skutków obu wojen w projekcie pokojowym europejskiej integracji, dla której poparcie od momentu głosowania w sprawie brexitu w 2016 r. w Austrii pozostaje na stabilnie wysokim poziomie ok. 70%.

 

Źródło: https://www.bmeia.gv.at/pl/ambasada-austrii-warszawa/aktualnosci/detail/article/swieto-narodowe-austrii-2020/