Spotkanie z płk Ronaldem Rainerem – Attaché Wojskowym Austrii w Polsce i Krajach Bałtyckich w ramach programu „Dyskursy Dyplomatyczne” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

W dniu 6 grudnia 2023 o godzinę 12:30 odbył się wykład otwarty płk. Ronalda Rainera, Attaché Wojskowego Austrii w Polsce i Krajach Bałtyckich. Tematem wystąpienia Pana Pułkownika było: „Znaczenie i rola ataszatów wojskowych we współczesnej polityce zagranicznej. Realizacja zadań ataszatów w obecnej sytuacji geopolitycznej ze szczególnym uwzględnieniem wojny na Ukrainie”. Wykład otwarty był prowadzony w języku angielskim.

Wizyta w Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu

W dniach 26-27 listopada 2023 r. delegacja Centrum Badań nad Dyplomacja KUL przebywała z wizytą w Akademii Dyplomatycznej Wiedniu.

W ramach przedmiotowego pobytu zorganizowano seminarium z udziałem kadry merytorycznej obydwu uczelni – na czele z Prorektor ds. Studentów, Doktorantów i Rozwoju dr hab. Beatą Piskorską, prof. KUL oraz Ambasadorem dr. Emilem Brixem – Dyrektorem Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu. W trakcie seminarium Pani prof. Beata Piskorska oraz Pani dr Alicja Zyguła wygłosiły krótkie referaty nt. „Aktywności dyplomatycznej RP w ramach Partnerstwa Wschodniego”. Dr Emil Brix oraz Thomas Stölz – Dyrektor Departamentu Europy Południowo-Wschodniej austriackiego MSZ przedstawili natomiast w swoich wystąpieniach aktualną sytuację społeczno-polityczną na Półwyspie Bałkańskim oraz działania dyplomatyczne podejmowane przez Austrię w tym regionie. Po wygłoszeniu referatów odbyła się dyskusja, w której poza wyżej wskazanymi osobami udział wzięli m.in. Martina Schubert – Z-ca Dyrektora Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu, Julia Hartmann – Akademia Dyplomatyczna w Wiedniu, Jolanta Róża Kozłowska – była Ambasador RP w Wiedniu oraz Piotr Majchrzak – konsul honorowy Austrii w Lublinie.

Ponadto po oficjalnym zakończeniu seminarium odbył się dodatkowy wykład drą Emila Brixa nt. organizacji i funkcjonowania Akademii Dyplomatycznej, a w jego następstwie dyskusja dotyczącą potencjalnych obszarów współpracy z Centrum Badań nad Dyplomacja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. W jej wyniku ustalono m.in., że Akademia Dyplomatyczna w Wiedniu będzie oficjalnym partnerem część wydarzeń organizowanych przez Centrum.

W trakcie pobytu w Wiedniu delegacja Centrum Badań nad Dyplomacja spotkała się również z Panią Ambasador Dominiką Krois – Stałym Przedstawicielem RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych oraz Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu oraz ks. dr Januszem Urbańczykiem – Stałym Obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Agencjach Wyspecjalizowanych w Wiedniu. Celem obydwu spotkań było nawiązanie współpracy w ramach dalszych działań Centru

m oraz sieciowanie kontaktów na forum ONZ i organizacji międzynarodowych.

Źródło: https://diplomacy.kul.pl/there-was-no-obvious-2019-awardsbait-and-thats-a-good-9/

Wizyta przedstawicieli Austriackiego Forum Kultury w Lublinie

8 listopada 2023 roku Lublin miał zaszczyt gościć wybitnych przedstawicieli Austrii w dziedzinie kultury. Wśród nich znaleźli się Pani Gudrun Hardiman-Pollross Dyrektor Austriackiego Forum Kultury, Frederic Schulte kurator muzycznego tegoż forum oraz Piotr Majchrzak, sprawujący funkcję konsula honorowego Austrii,

Podczas swojej wizyty, austriaccy goście odwiedzili kilka istotnych dla Lublina instytucji kulturalnych. Ich wybór padł na Centrum Spotkania Kultur, Teatr Hansa Christiana Andersena, a także Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”. Ponadto, mieli okazję odwiedzić Centrum Kultury oraz doświadczyć działań Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „ROZDROŻA”.

Działacze kulturalni z Austrii spotkali się również z przedstawicielami lubelskiego Urzędu Miasta, konkretnie z osobami z Wydziału Kultury. W trakcie rozmów goście mieli możliwość zapoznania się z charakterem pracy realizowanej przez wyżej wymienione instytucje. Przy okazji, omówili także założenia programowe tych placówek, w szczególności zwracając uwagę na aspekty międzykulturowe, które są integralną częścią lubelskiej kultury.

Źródło: https://lublininfo.pl/2023/11/wizyta-austriackich-przedstawicieli-kultury-w-lublinie-piotr-majchrzak-gudrun-hardiman-pollross-i-frederic-schulte/

Delegacja z Lublina na kongresie MOVING ON

W dniach 26-27 września 2023 roku w Graz odbył się Kongres MOVING ON – AC Styria Event dotyczący mobilności. Miasto Lublin reprezentował Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju oraz Marcin Garbowski z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości. W skład delegacji wchodził również Pan Piotr Majchrzak, Konsul Honorowy Republiki Austrii w Lublinie.

Tematyka Kongresu obejmowała kluczowe zagadnienia i wyzwania stojące przed branżą zrównoważonego transportu w Europie. Zaproszeni eksperci i praktycy rynku, omówili najnowsze światowe osiągnięcia technologiczne w branży motoryzacyjnej, lotniczej i kolejowej, a także dyskutowali o przyszłości mobilności. Dla gości przygotowano merytoryczne spotkania w formule debat, sesji i warsztatów a także wiele wydarzeń towarzyszących.

Źródło: https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/biezace-wydarzenia-miedzynarodowe/delegacja-lublina-na-kongresie-moving-on-ac-styria,2150,1198,1.html

Misja gospodarcza styryjskich przedsiębiorców

Dzisiaj w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się spotkanie z delegacją z Austrii. Wizyta o charakterze misji gospodarczej przebiegła pod patronatem Radnej Kraju Związkowego Styrii ds. Gospodarki, Turystyki, Regionów, Nauki i Badań – Barbary Eibinger-Miedl. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski przewodniczący Sejmiku WL Jerzy Szwaj oraz konsul honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak

– Mamy dzisiaj szczególną delegację z Austrii, z partnerskiego regionu Styria. Chcemy na nowo zaktywizować naszą współpracę w sferach gospodarczych. Austriacy widzą w regionie lubelskim ogromny potencjał w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego. Będziemy też rozmawiali o wymianie kulturalnej, przyjrzymy się, jak przebiega współpraca w sferze społecznej. Dla Austrii ważne jest również nasze bezpośrednie sąsiedztwo z Ukrainą, gdyż w dalszej perspektywie Austriacy będą chcieli podjąć pracę na rzecz odbudowy Ukrainy – zapewniał wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski.

Wizyta pozwoliła przyjrzeć się dotychczasowej współpracy gospodarczej Województwa Lubelskiego z Krajem Związkowym Styria. Przedstawiliśmy naszemu partnerowi propozycje w obszarze turystyki oraz rozmawialiśmy o trwającym do maja 2024 roku projekcie „Wsparcie psychiczne młodzieży w dobie koronawirusa”. Zaprezentowaliśmy także założenia tegorocznego Kongresu Trójmorza.

– Jesteśmy tu, żeby pogłębić naszą współpracę, jest na to wiele szans, myślę tu o odnawialnych źródłach energii czy sektorze mobilności – mówiła Barbara Eibinger-Miedl, członek Rządu Kraju Związkowego Styrii ds. Gospodarki, Turystyki, Regionów, Nauki i Badań.

Podróż delegacji, która rozpoczęła się 11 kwietnia i potrwa do 15 kwietnia br., koncentruje się na branży przetwórstwa drewna, lotnictwa cywilnego i zielonych technologii.

Źródło: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/spotkanie-z-delegacja-z-kraju-zwiazkowego-styria-austria/

Koncert austriackiego pianisty jazzowego Martina Listabartha

W ramach Festiwalu Otwarcia Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 w Filharmonii Lubelskiej wystąpi młody pianista jazzowy Martin Listabarth. Koncert odbędzie się 21 marca o godz. 19.00. Wstęp jest bezpłatny.

– Zachęcam do udziału w koncercie wiedeńskiego pianisty i kompozytora Martina Listabartha, który łączy ze sobą jazz i muzykę klasyczną. Artysta zaprezentuje utwory ze swojego drugiego solowego albumu „Dedicated”, na którym kontynuuje styl brzmienia łączącego radość grania z pewnego rodzaju dostojnością. Jestem przekonana, że będzie to wielka przyjemność dla lubelskich miłośników muzyki – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Lublin ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Martin Listabarth jest uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych muzyków młodego pokolenia. W bieżącym roku, w  ramach realizowanego przez austriackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych programu The New Austrian Sound of Music, Martin Listabarth został uhonorowany tytułem Austriackiego Ambasadora Kultury. Oprócz licznych występów w Austrii ma na koncie występy w Niemczech, Czechach, Słowacji, a nawet w Chinach. Swój aktualny program prezentował m.in. w wiedeńskim Musikverein, klubie jazzowym „Porgy & Bess”, ORF Radiokulturhaus, a także na festiwalach takich jak „Jazzbühne Lech”, „Klavierfestival Hainfeld” czy „Jazzwerkstatt Graz”.

Jest to kolejne przedsięwzięcie propagujące kulturę austriacką w naszym mieście, otwarte dla szerokiej publiczności. W roku 2022 koncertowała w Lublinie najpierw grupa uczniów ze Szkoły Muzycznej w Kalsdorf bei Graz, a następnie zespół kameralny Trio KlaVis. Koncert odbywa się w ramach współpracy z Konsulem Honorowym Austrii w Lublinie oraz Austriackim Forum Kultury w Warszawie.

Źródło: https://lublin.eu/kultura/informacje/wiadomosci/koncert-austriackiego-pianisty-jazzowego-martina-listabartha,3775,41,1.html

Sekretarz Stanu ds. Młodzieży w Urzędzie Kanclerskim Claudia Plakolm w Lublinie

W dniu 7 lutego 2023 r. z oficjalną wizytą w Lublinie gościła delegacja Urzędu Kanclerskiego oraz Ambasady Austrii na czele z panią Claudią Plakolm – Sekretarz Stanu ds. Młodzieży w Urzędzie Kanclerskim i panią Michaelą Pacher – Zastępczynią Ambasadora Austrii. Wizyta była skupiona na działaniach Lublina jako Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Uczestnicy delegacji spotkali się z Wiceprezydent Lublina Panią Beatą Stepaniuk – Kuśmierzak. Odwiedzili także przestrzeń młodzieżową „Hej!” oraz „Spilno” – miejsce integracji społeczności polskiej i ukraińskiej. W programie przewidziano również spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta oraz wizytę w Centrum Pomocy Dzieciom fundacji „Sempre a Frente”. Delegacja spotkała się również z władzami Województwa Lubelskiego.

Źródło: https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/biezace-wydarzenia-miedzynarodowe/delegacja-austriacka-z-wizyta-w-lublinie,2033,1198,1.html

KONCERT ŚWIĄTECZNY UKRAIŃSKIEGO ZESPOŁU VILNI

WSTĘP ZA OKZANIEM BEZPŁATNEJ WEJŚCIÓWKI. WEJŚCIÓWKI MOŻNA REZERWOWAĆ I ODBIERAĆ W KASIE TEATRU STAREGO W LUBLINIE.

Czas trwania koncertu 60 minut, 5 osobowy zespół (śpiew, fortepian, skrzypce)

Wystąpią:
Natalia Jarosiewicz – sopran, śpiew klasyczny
Wykona wraz z akompaniamentem Bohdany Mandziuk pieśni F. Schuberta, J. Brahmsa oraz kolędy w opracowaniu min. in. W. Lutosławskiego i St. Niewiadomskiego.

Bohdana Mandziuk – fortepian.
Wykona podczas koncertu akompaniamenty oraz partie wokalne w zespole
Kateryna Stelmashuk – skrzypce
Wykona ukraińskie utwory ludowe oraz z repertuaru muzyki rozrywkowej
Sofiia Zhukova – wokal, gitara
Wykona solowe, autorskie utwory oraz ukraińskie kolędy
Zespół Vilni: Bohdana Mandziuk, Liudmyla Aisata Bolli, Sofiia Zhukova. Wykonają ludowe ukraińskie pieśni, kolędy oraz utwory o tematyce świątecznej.

Natalia Jarosiewicz – sopran, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Scenografii oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na Wydziale Wokalistyki oraz studiach podyplomowych – Menadżer Muzyki. Brała udział w Koncercie Dyplomantów w Filharmonii Podlaskiej. Koncertowała w wielu krajach, miedzy innymi w Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, Grecji, Francji, Japonii. Maluje obrazy, jej prace brały udział w wystawach w kraju i za granicą.

Bohdana Mandziuk – pianistka, wokalistka, urodzona w Charkowie (Ukraina). Wychowana w rodzinie muzyków, od dzieciństwa zajmuje się śpiewem, grą na fortepianie, muzykowaniem w różnych zespołach. Ukończyła Charkowską Szkołę Muzyczną na kierunku – fortepian i obecnie jest studentką drugiego roku studiów magisterskich w Narodowej Akademii Muzycznej (Kijów). W Polsce przebywa od marca 2022 roku, grając solowe koncerty, ale także jako akompaniatorka w zespołach
wykonujących muzykę klasyczną i rozrywkową. Zajmuję się także nauczaniem gry na fortepianie dzieci i dorosłych.

Kateryna Stelmashuk – skrzypaczka z Winnicy (Ukraina). Ukończyła z wyróżnieniem
zarówno Winnicką Uczelnię  Kultury i Sztuki im. M. D. Leontovycha jak i Lwowską Narodową Akademię Muzyczną im. Łysenki. Przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie  pracowała jako  wykładowczyni w  Narodowej Akademii Muzycznej w Odessie im. A.V. Nezhdanova, a obecnie pracuje jako skrzypaczka w orkiestrze Teatru Wielkiego w Łodzi.

Sofiia Zhukova – wokalistka. Studentka Wydziału Teorii Muzyki oraz Wydziału Wokalnego w Instytucie Muzyki im. R. M. Gliera w Kijowie (Ukraina). Laureatka wielu ogólnoukraińskich konkursów wokalnych m.in. takich jak: „Igrzyska Morza Czarnego”, „Głos Kraju”. Śpiewa i gra na gitarze od dziesiątego roku życia, jest również kompozytorką wykonywanych przez siebie piosenek.

Liudmyla – Aisata Bolli -wokalistka, dyrygentka chóralna. Urodzona w  Berdiańsku (Ukraina) Od dzieciństwa śpiewa, gra na pianinie oraz  bierze udział w konkursach muzycznych. Ukończyła w Zaporożu Zawodowe Kolegium Muzyczne im. P. I. Mayborody. Obecnie studiuje zdalnie na Narodowym Uniwersytecie Sztuki im. Kotlarewskiego w Charkowie na kierunku dyrygentura chóralna. Od marca 2022 r.  przebywa w Polsce gdzie bierze regularnie udział w wielu koncertach.

Zespół Vilni to grupa studentek z Ukrainy, które uciekając przed wojną, znalazły bezpieczną przystań w Warszawie. Grają i śpiewają  w różnych konfiguracjach.  Są wśród nich dyrygentki, wokalistki, instrumentalistki. Połączyła je chęć wspólnego muzykowania i koncertowania. Wykonują przede wszystkim muzykę ukraińską, ponieważ chcą ją rozpowszechniać poza granicami swojego kraju.

W koncercie weźmie udział J.E. Ambasador Austrii w Warszawie Andreas Stadler. Koncert jest współorganizowany przez Teatr Stary w Lublinie, Austriackie Forum Kultury oraz Konsulat Austrii w Lublinie.

   Teatr Stary w Lublinie

Austriacka delegacja z wizytą w Lublinie oraz Sobiborze

W dniu 9 Listopada 2022 roku Państwowe Muzeum na Majdanku oraz Miejsce Pamięci w Sobiborze odwiedziły delegacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Austrii, polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Dyrektor Miejsca Pamięci Mauthausen Pani Barbara Glück.

Wizyta obyła się w związku w z obecnie przygotowywaną w Austrii koncepcją zagospodarowania przestrzennego terenu i obiektów byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Gusen. Uczestnicy delegacji złożyli wieńce przy polanie masowych mogił w miejscowości Sobibór. Goście następnie zwiedzili wystawę „SS-Sonderkommando Sobibor”, którą zaprezentował Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku dr Tomasz Kranz

Wieczorem odbyło się natomiast spotkanie w Lublinie, w którym udział wzięli byli więźniowie obozu koncentracyjnego na Majdanku, Z-ca Ambasadora Austrii w Warszawie dr Michaela Pacher, Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk oraz Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak.

Źródło: https://www.majdanek.eu/pl/news/wizyta_delegacji_z_austrii/1601