Zmiana przepisów wjazdowych od 11.3.2021 (COVID-19)

Przy wjeździe do Austrii należy okazać negatywny wynik testu PCR, nie starszy niż 72 godziny, lub testu antygenowegonie starszy niż 48 godziny. W przypadku braku testu należy wykonać go w ciągu 24 godzin po wjeździe.

Dodatkowo po wjeździe nadal nakładana jest 10-dniowa kwarantanna domowa. Istnieje możliwość jej wcześniejszego zakończenia po wykonaniu testu PCR lub antygenowego w piątym dniu kwarantanny i uzyskaniu negatywnego wyniku. W tym przypadku dzień wjazdu jest liczony jako dzień 0.

Nadal istnieje obowiązek dokonania rejestracji elektronicznej (Pre-Travel-Clearance) przed przyjazdem do Austrii.

Z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnione są osoby podróżujące w celach zawodowych, tzw. „pendlerzy”, opiekunowie osób udających się na niezbędny zabieg medyczny. Osoby te mogą wjechać do Austrii na podstawie negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego. W momencie wjazdu test nie może być starszy niż 72 godziny (lub 7 dni w przypadku „pendlerów”).

Osoby wjeżdżające w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami w kręgu rodzinnym (np. śmierć, pogrzeb członka rodziny) nie podlegają obowiązkowej kwarantannie. W przypadku kontroli wymagane jest okazanie potwierdzenia okoliczności (np. akt zgonu).
UWAGA: Wjazd związany z zaplanowanymi wydarzeniami, takimi jak ślub, chrzest, urodziny łączy się z odbyciem obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny.

Więcej informacji na temat znowelizowanych przepisów wjazdowych znajduje się na stronie ministerstwa spraw społecznych, zdrowia, opieki i ochrony konsumentów.

Tranzyt przez Austrię
Przejazd autem, pociągiem lub autobusem bez zatrzymywania się jest możliwy bez ograniczeń. Dotyczy to również pasażerów, dla których Austria jest krajem tranzytowym w trakcie podróży samolotem. Od tych osób nie wymaga się rejestracji Pre-Travel-Clearance, testu PCR lub antygenowego, zaświadczenia lekarskiego ani zobowiązania do kwarantanny.

Formularze wymagane przy wjeździe do Austrii

Przebyte (i potwierdzone przez lekarza) zachorowanie na COVID-19 lub szczepienie na COVID-19 nie zwalniają z w/w przypisów wjazdowych.

Informacje dla pendlerów

Osoby podróżujące regularnie do Austrii lub z Austrii do innego kraju w celach zawodowych lub edukacyjnych lub w celu odwiedzin partnerki/partnera życiowego, muszą od 10 lutego 2021 r. wypełnić przed wjazdem do Austrii formularz rejestracyjny Pre-Travel-Clearance. Rejestrację należy powtórzyć najpóźniej po upływie 7 dni lub w przypadku zmiany podanych danych (np. zmiana adresu zamieszkania lub pracodawcy).

Ponadto od 10 lutego 2021 r. należy przy wjeździe do Austrii okazać zaświadczenie lekarskie w języku niemieckim lub angielskim potwierdzające negatywny wynik testu na Covid-19, wykonanego w ciągu ostatnich 7 dni. Akceptowane jest również zaświadczenie o negatywnym wyniku testu wykonanego w Austrii. Zaświadczenie jest ważne przez kolejne 7 dni. W przypadku braku możliwości okazania aktualnego negatywnego testu na Covid-19 przy wjeździe do Austrii, należy obowiązkowo wykonać test w ciągu 24 godzin po wjeździe.

Możliwości testowania
Osoby podróżujące regularnie w celach zawodowych („pendlerzy”) mogą korzystać z bezpłatnych testów na terenie Austrii. Lista punktów oferujących bezpłatne testy jest dostępna tuOd 8 lutego również niektóre apteki oferują bezpłatne szybkie testy antygenowe, po szczegóły odsyłamy na stronę: www.apothekerkammer.at. Bezpłatne testy są dostępne dla wszystkich osób, które przebywają w Austrii w związku z pracą, studiami lub szkołą, tj. dla „pendlerów”.

Źródło: https://www.bmeia.gv.at/pl/ambasada-austrii-warszawa/

Zawieszenie praktyk do 31.05.2021 r.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną – decyzją Konsula Honorowego Austrii w Lublinie -, w okresie: 01.01.2021 – 31.05.2021 zawieszone zostają wszystkie przyjęcia na praktyki, w tym na praktyki studenckie, zawodowe i absolwenckie oraz wolontariat

Nowe zasady wjazdu od 15.01.2021 (COVID-19)

Od 15 stycznia 2021 roku przed planowanym wjazdem do Austrii obowiązuje elektroniczna rejestracja (Pre-Travel-Clearance-PTC). Elektroniczny formularz PTC jest dostępny w wersji niemieckiej i angielskiej.

Obowiązek rejestracji nie dotyczy m.in. tzw. pendlerów, osób w tranzycie oraz osób, które wjeżdżają do Austrii w nieprzewidzianych, nagłych wypadkach związanych ze sprawami rodzinnymi. Więcej informacji na temat wyjątków podaje ministerstwo ds. społecznych, zdrowia, opieki i ochrony konsumentów.

Osoby, które przyjeżdżają z regionów podwyższonego ryzyka pandemicznego, muszą po przyjeździe do Austrii odbyć 10-dniową kwarantannę domową. Wcześniejsze zakończenie kwarantanny jest możliwe po uzyskaniu negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego, który można wykonać najwcześniej w piątym dniu kwarantanny (tzn. w piątym dniu po wjeździe).

Obowiązkowej kwarantannie nadal nie podlegają m.in. osoby wjeżdżające w celach zawodowych lub opiekunowie osób podróżujących w celach medycznych, pod warunkiem przedłożenia negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego. W momencie wjazdu wynik nie może być starszy niż 72 godziny. Więcej informacji na temat wyjątków znaleźć można na stronie ministerstwa ds. społecznych, zdrowia, opieki i ochrony konsumentów.

Wszelkie informacje i szczegóły na te temat aktualnego rozporządzenia dotyczącego zasad wjazdu do Austrii w związku z COVID-19 dostępne są na stronie ministerstwa ds. społecznych, zdrowia, opieki i ochrony konsumentów.

Źródło: https://www.bmeia.gv.at/pl/ambasada-austrii-warszawa/

Nowe zasady wjazdu od 19.12.2020 (COVID-19)

Osoby wjeżdżające do Austrii od soboty, 19 grudnia, zobowiązane są poddać się 10-dniowej kwarantannieOd piątego dnia kwarantanny można wykonać test w kierunku koronawirusa i w przypadku negatywnego wyniku zakończyć kwarantannę wcześniej.

Dalsze informacje oraz aktualne rozporządzenia są dostępne na stronach austriackiego ministerstwa spraw zagranicznychministerstwa ds. społecznych, zdrowia, opieki i ochrony konsumentów oraz ministerstwa spraw wewnętrznych.

Źródło: https://www.bmeia.gv.at/pl/ambasada-austrii-warszawa/

Symulacja obrad Parlamentu Europejskiego 2020 już za nami

Wyjątkowa sytuacja związana z pandemią sprawiła, iż tegoroczna Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego została przeniesiona do rzeczywistości wirtualnej. Nie oznacza to, że była mniej emocjonująca niż te, które miały miejsce w ostatnich latach w lubelskim Ratuszu.

Wydarzenie odbyło się w dniu 03.11.2020 r. Jego celem było rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, a także zaznajomienie studentów z praktycznymi umiejętnościami prowadzenia dyskusji, retoryki oraz argumentacji. Tegoroczną symulację  postanowiliśmy zadedykować zmarłemu w zeszłym roku prof. Zbigniewowi Zaleskiemu, który był twórcą i pomysłodawcą  wydarzenia. Pan profesor, wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu  Lubelskiego Jana Pawła II, w latach 2004-2009 oraz w 2013-2014, był także Posłem do Parlamentu Europejskiego. Czytaj dalej

Święto Narodowe Austrii 2020

Z powodu pandemii COVID-19 nie mogło się odbyć tradycyjne przyjęcie z okazji święta narodowego Austrii w dniu 26 października 2020 r., a obchody przeniesione zostały do mediów elektronicznych. W przemówieniu, udostępnionym w formie video, ambasador Werner Almhofer docenił różnorodność bilateralnych politycznych kontaktów i wzorcowy rozwój współpracy w dziedzinie gospodarki, turystyki, sportu i kultury przed wybuchem pandemii oraz wyraził nadzieję na rychłe przywrócenie dotychczasowych intensywnych kontaktów. Ambasador wspomniał o stuleciu konstytucji austriackiej, 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej i początku 2. Republiki, 65. rocznicy uzyskania niepodległości w 1955 r. i 25. rocznicy członkostwa w UE oraz o przezwyciężeniu skutków obu wojen w projekcie pokojowym europejskiej integracji, dla której poparcie od momentu głosowania w sprawie brexitu w 2016 r. w Austrii pozostaje na stabilnie wysokim poziomie ok. 70%.

 

Źródło: https://www.bmeia.gv.at/pl/ambasada-austrii-warszawa/aktualnosci/detail/article/swieto-narodowe-austrii-2020/

Zawieszenie praktyk do 31.12.2020 r.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną – decyzją Konsula Honorowego Austrii w Lublinie -, w okresie: 19.10.2020 – 31.12.2020 zawieszone zostają wszystkie przyjęcia na praktyki, w tym na praktyki studenckie, zawodowe i absolwenckie oraz wolontariat.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt po Nowym Roku.

Piknik rowerowy 2020 z okazji Dnia Europy

Miłośnicy jazdy na rowerze mieli okazję aktywnie i rodzinnie świętować Dzień Europy, biorąc udział w odbywającym się już po raz kolejny Europejskim Pikniku Rowerowym w Nasutowie.

Piknik odbył się w dniu 01 sierpnia 2020  r. i został zorganizowany przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin, Europejski Dom Spotkań – Fundacji Nowy Staw oraz  Stowarzyszenie „Rowerowy Lublin”Patronat honorowy objął Konsul Republiki Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak. Partnerami wydarzenia byli Galeria Olimp oraz Dom Nasutów.

Wydarzenie rozpoczęło się wspólnym przejazdem uczestników pod opieką doświadczonych rowerzystów ze Stowarzyszenia „Rowerowy Lublin” spod Galerii Olimp w Lublinie do Nasutowa. Wśród nich już tradycyjnie znajdował się przedstawiciele Konsulatu Austrii w Lubinie. Trasa przejazdu obejmowała dystans 15 kilometrów i była dostosowana do możliwości zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Wśród atrakcji tegorocznego pikniku w Nasutowie znalazły się warsztaty historyczne oraz pokaz kowalstwa historycznego a także zabawy dla całej rodziny oraz kącik malucha. Organizatorzy zapewnili tradycyjny poczęstunek dla wszystkich zgromadzonych, podczas którego serwowano m.in. bigos nasutowski, kiełbaski i kaszankę z grilla.  Po zakończonym pikniku uczestnicy w zorganizowanych grupach, pod opieką doświadczonych rowerzystów udali się w drogę powrotną do Lublina.

Podobnie jak w ubiegłym roku, w dniu wydarzenia nie zabrakło konkursów i gier z zakresu wiedzy o Austrii. Co więcej, Konsulat Austrii w Lublinie oraz z Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin  przygotował specjalne stoisko z materiałami promocyjnymi dotyczącymi Austrii, zachęcając w ten sposób do poznania i zwiedzenia kraju Mozarta.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć i zapraszamy na kolejny piknik już za rok!

Wjazd do Austrii od 27.07.2020 r.

Od 27 lipca 2020 r.  obowiązują zaostrzone przepisy, dotyczące osób, które wjeżdżają do Austrii z krajów wysokiego ryzyka. Jednocześnie zaktualizowano listy państw uznanych za bezpieczne i krajów wysokiego ryzyka. Polska jest obecnie uznawana za kraj bezpieczny.

Dla wszystkich osób, które wjeżdżają do Austrii z Polski lub innego kraju uznanego za bezpieczny lub chcą przejechać tranzytem przez Austrię, możliwy jest swobodny wjazd przy spełnieniu następujących warunków: mają miejsce zamieszkania w Austrii lub jednym z krajów uznanych za bezpieczne oraz 10 dni przed wjazdem przebywały wyłącznie na terenie tych krajów. (Uwaga: podczas podróży w obszarze Schengen należy mieć ze sobą dokument podróżny!).

Tranzyt przez Austrię najkrótszą możliwą drogą bez zatrzymywania się jest zasadniczo – od początku pandemii koronawirusa – możliwy bez ograniczeń. W przypadku tranzytu podczas powrotu z kraju podwyższonego ryzyka (np. Chorwacji) należy wypełnić oświadczenie.

Przy wjeździe spoza obszaru UE/Schengen obowiązuje konieczność przedłożenia zaświadczenia o negatywnym  wyniku badania na obecność koronawirusa, wykonanego nie później niż 72 godziny przed wjazdem, i/lub 10-dniowa kwarantanna domowa. Regulacje są zróżnicowane w zależności od grupy osób lub kraju, z którego się przyjeżdża.

Dalsze informacje oraz aktualne rozporządzenia są dostępne na stronach austriackiego ministerstwa spraw zagranicznych, ministerstwa ds. społecznych, zdrowia, opieki i ochrony konsumentów oraz ministerstwa spraw wewnętrznych.

Źródło: https://www.bmeia.gv.at/pl/ambasada-austrii-warszawa/

ZAPROSZENIE na Europejski Piknik Rowerowy 2020

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin, Europejski Dom Spotkań – Fundacji Nowy Staw), Stowarzyszenie „Rowerowy Lublin” oraz Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak zapraszają do rodzinnego świętowania Dnia Europy i wzięcia udziału w Europejskim Pikniku Rowerowym, który odbędzie się w dniu 01 sierpnia 2020 r. (sobota) w Nasutowie pod Lublinem.

W tym roku uczestnicy wyruszą spod Galerii Olimp w Lublinie by po przejechaniu około 15 km uczestniczyć w Pikniku (początek o godz. 11.00).

Udział w imprezie jest całkowicie bezpłatny.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: http://www.europe-direct.lublin.pl

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy również do kontaktu z Panem Andrzejem Skórskim: tel. 509 666 777; email: a.skorski@eds-fundacja.pl