40-lecie Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Lublinie

W dniu 27 października 2016 r. Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak wziął udział w uroczystościach z okazji 40-lecia lubelskiego oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego, które odbyły się w sali widowiskowej Chatki Żaka. Patronat honorowy nad uroczystościami objęli Ambasador Republiki Austrii w Polsce JE dr Thomas M. Buchsbaum, Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz Prezydent Miasta Lublina dr Krzysztof Żuk.

Na uroczystość przybyli m.in. Radca Minister Ambasady Republiki Austrii w Polsce Christian Autengruber, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko-Austriackiego prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski, Sekretarz Zarządu Głównego TPA Stanisław Szumski, Wiceprezydent Lublina Artur Szymczyk oraz Prodziekan Wydziału Politologii UMCS dr hab. Wojciech Ziętara.

Towarzystwo Polsko-Austriackie w Lublinie zostało założone w 1976 r. przez pracowników naukowych, administracyjnych i absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Siedziba lubelskiego oddziału TPA od wielu lat mieści się na Wydziale Politologii UMCS. Dorobek lubelskiego oddziału obejmuje liczne publikacje, konferencje i wystawy dotyczące Austrii, stosunków-polsko austriackich i Polonii austriackiej. TPA od lat pośredniczy również w nawiązywaniu kontaktów między polskimi a austriackimi instytucjami.

Z okazji 40-lecia oddziału na UMCS otwarta została wystawa połączona z promocją książki Historyczne i polityczne związki Polski i Austrii pod. red. dr Elżbiety Muciek, Prezes Oddziału TPA w Lublinie.