Obchody Dnia Europy w Lublinie

W dniu 9 maja 2018 roku, po raz kolejny obchodzono w Lublinie Dzień Europy.  Z tej okazji Punkt  Informacji  Europejskiej  Europe  Direct – Lublin, działający przy  Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw oraz Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin zorganizował m.in. Symulację Obrad Parlamentu Europejskiego. Czytaj dalej

Spotkanie w Włodawie

W dniu 29 marca 2018r.  w siedzibie Muzeum – Zespół Synagonalny we Włodawie odbyło się spotkanie z lokalnymi aktywistami oraz członkami nieformalnej grupy rekonstruktorskiej, która w ubiegłym roku uczestniczyła w renowacji cmentarza z okresu I wojny światowej w miejscowości Osowa w gm. Hańsk. Czytaj dalej

100 lat Republiki Austrii

W 2018 roku 100-lecie swoje istnienia obchodzi nie tylko Rzeczpospolita Polska, ale także Republika Austrii. Tym samym obecny rok jest historycznie ważnym rokiem dla Austrii i jej obywateli. Zamieszczone poniżej linki prezentują informacje o tegorocznych jubileuszach oraz o publikacjach i imprezach, nawiązujących do obchodzonych rocznic.

Nowy ambasador Republiki Austrii w Warszawie

W dniu 7 listopada 2017r. w Pałacu Prezydenckim JE dr Werner Almhofer przekazał listy uwierzytelniające Panu Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie.

Nowy ambasador Republiki Austrii przystąpił do służby zagranicznej w 1992 r. W roku 2005 objął urząd ambasadora Republiki Austrii w Sarajewie. W latach 2008-2012 był ambasadorem i szefem misji OBWE w Kosowie.

JE dr Werner Almhofer w latach 2012-2013 pełnił funkcję szefa departamentu ds. koordynacji UE i spraw gospodarczo-politycznych, a następnie zastępcy szefa tego departamentu w Federalnym Ministerstwie Spraw Europejskich i Międzynarodowych.

Zdjęcie pochodzi z oficjalnej strony Kancelarii Prezydenta RP

Więcej: https://www.bmeia.gv.at/pl/warszawa/ambasada/ambasador/

70-lecie Teatru Muzycznego w Lublinie

W tym roku Teatr Muzyczny w Lublinie obchodzi 70-lecie swojego istnienia. Patronat Honorowy nad obchodami i nad wystawionym z tej okazji spektaklem „Czarodziejski flet” Mozarta objął Konsul Honorowy Republiki Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak.

Najnowsza premiera dzieła w Teatrze Muzycznym w Lublinie miała miejsce w dniu 14 października 2017 r. Konsul Honorowy Piotr Majchrzak wziął w niej udział. Lubelski spektakl wyreżyserowała Pani Maria Sartova, absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Za kierownictwo muzyczne odpowiadał Pan Marcin Sompoliński.

„Czarodziejski flet” to jedna z najsłynniejszych oper, które wyszły spod pióra Wolfganga Amadeusza Mozarta, a także jedna z najczęściej wystawianych oper w ogóle. Pojawienie się tego dzieła w Lublinie cieszy tym bardziej, że w ubiegłym roku obchodziliśmy 260. rocznicę urodzin austriackiego kompozytora.

Przekazanie windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo

W dniu 11 października 2017 r. w Konsulacie Austrii w Lublinie odbyło się uroczyste przekazanie windy samochodowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej. Jest to wspólna inicjatywa Konsula Honorowego Rzeczypospolitej Polskiej w Graz Pana Manfreda Kainz oraz Konsula Honorowego Austrii w Lublinie Pana Piotra Majchrzaka.

Winda została przekazana w darze przez Konsula Manfreda Kainz. Z kolei koszty montażu, dokumentacji technicznej i homologacji pokrył Konsul Piotr Majchrzak. Stowarzyszenie zostało wybrane dzięki bliskiej i doskonałej współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim. Szczególne podziękowania należy skierować w stronę Wicewojewody Lubelskiego Pana Roberta Gmitruczuka za jego osobiste zaangażowanie w projekt oraz w stronę Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Pana Mariusza Kidaj.

Zamontowana platforma przyczyni się do znacznej poprawy codziennego funkcjonowania osób niepełnosprawnych ruchowo i ułatwi transport na zajęcia rehabilitacyjne.

Renowacja dwóch kolejnych cmentarzy wojennych

Minęło już ponad 10 lat od rozpoczęcia współpracy z Austriackim Czarnym Krzyżem i lokalnymi samorządami w zakresie renowacji cmentarzy z okresu I wojny światowej. W sumie od 2006 r. odnowiono i ponownie otwarto 23 cmentarze znajdujące się na terenie województwa lubelskiego. Także w tym roku udało się odnowić kolejne z nich. Tym razem mowa o dwóch nekropoliach zlokalizowanych w miejscowości Kolonia Kamień w gminie Łaziska oraz w miejscowości Osowa w gminie Hańsk.

28 września 2017 roku odbyła się uroczystość poświęcenia cmentarza w  miejscowości Kolonia Kamień. Udział w otwarciu cmentarza wziął Konsul Honorowy Republiki Austrii w Lublinie Pan Piotr Majchrzak. Renowacja cmentarza była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Austriackiego Czarnego Krzyża (ÖSK), którego przedstawiciele byli obecni na uroczystości w następującym składzie: płk Dieter Allesch (Prezes Oddziału ÖSK w Styrii), inż. Peter Sixl (kurator ÖSK), Pan Helfried Grandl (kurator ÖSK). Szczególne podziękowania za ogromne zaangażowanie przy odnowieniu nekropolii należy skierować w stronę Wójta Gminy Łaziska Pana Romana Radzikowskiego, a także Lasów Państwowych na czele z Dyrektorem RDLP w Lublinie Panem Jerzym Sądel za wsparcie finansowe przedsięwzięcia. Oprócz poświęcenia cmentarza i złożenia wieńców pod pomnikiem ważną część uroczystości stanowiło również wręczenie odznaczeń Austriackiego Czarnego Krzyża. Wśród odznaczonych znalazły się następujące osoby: Pan Roman Radzikowski – Wójt Gminy Łaziska, Pan Radosław Dolak – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego oraz Inwestycji, Pan Jerzy Sądel – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Pan Waldemar Kuśmierczyk – Nadleśniczy w Nadleśnictwie Kraśnik.

Z kolei w dniu 29 września 2017 roku ponownie poświęcony i otwarty został cmentarz wojenny w miejscowości Osowa. Oprócz przedstawicieli Austriackiego Czarnego Krzyża i Konsula Republiki Austrii Pana Piotra Majchrzaka wśród znamienitych gości znalazł się m.in. Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk. Szczególne podziękowania za zaangażowanie w przedsięwzięcie należą się Wójtowi Gminy Hańsk Panu Markowi Kopieniakowi. Ogromną rolę w renowacji cmentarza odegrała także grupa rekonstrukcyjna na czele z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji we Włodawie podinsp. Tomaszem Patrą oraz Panem Andrzejem Czarnackim. Wśród osób odznaczonych podczas uroczystości przez przedstawicieli Austriackiego Czarnego Krzyża znaleźli się tym samym: Wójt Gminy Pan Marek Kopieniak, Pan podinsp. Tomasz Patra oraz Pan Andrzej Czarnacki.

Po południu tego samego dnia delegacja Austriackiego Czarnego Krzyża udała się do Zamościa, by spotkać się z przedstawicielami Zamojskiego Oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego oraz przedstawicielami Światowego Związku Żołnierzy AK. Rozmowy dotyczyły możliwości przyszłej współpracy. Wizyta w Zamościu stała się także okazją do wręczenia odznaczenia Austriackiego Czarnego Krzyża Panu Józefowi Łabie, który od dłuższego czasu aktywnie działa na rzecz opieki nad cmentarzami wojennymi.

VI Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

W dniach 25–26 września 2017 r. po raz szósty w Lublinie odbył się Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej (KIEW). Wydarzenie stanowi platformę dialogu i wymiany doświadczeń środowisk nauki, kultury, edukacji, władz samorządowych i państwowych, twórców i decydentów z tej części kontynentu.

Na zaproszenie Urzędu Miasta Lublin Konsulat Republiki Austrii w Lublinie wraz z Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym został oficjalnym partnerem panelu dyskusyjnego „Przyszłość inteligentnych miast” w ramach linii programowej „Innowacje i Biznes”. Dyskusję poprowadził Prezes LPNT Pan Tomasz Małecki. Na zaproszenie Konsulatu Austrii w Lublinie oraz Urzędu Miasta Lublin w dyskusji panelowej wziął udział Radca Handlowy Ambasady Austrii w Polsce dr inż. Karl Schmidt, który przedstawił w głównej mierze doświadczenia i dobre praktyki takich miast jak Wiedeń i Graz. Wśród pozostałych uczestników dyskusji znaleźli się: Pan Sebastian Grabowski – Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange Labs Polska S.A., Pan Michał Pukacz – Koordynator Polskiego Klastra Badań i Rozwoju Internetu Rzeczy, Pan Bartek Dominiak – Smart City blogger, Pan Robert Żyśko – Kierownik Referatu ds. Strategii i Analiz Społeczno-Gospodarczych Urzędu Miasta Lublin.

Ponadto, korzystając z gościnności Lubelskiego Centrum Konferencyjnego, Konsulat Austrii w Lublinie zorganizował w ramach KIEW spotkanie inaugurujące Austrian Business Circle przeznaczone dla przedstawicieli austriackich przedsiębiorstw działających na terytorium województwa lubelskiego. Gośćmi specjalnymi byli Radca Handlowy Ambasady Austrii dr inż. Karl Schmidt oraz Wicemarszałek WL dr Krzysztof Grabczuk. Ze strony Konsulatu Austrii uczestnikami byli: Konsul Honorowy Piotr Majchrzak oraz Pan Rafał Dudek. Pozostali uczestnicy to: Członkowie Zarządu Austria Juice Poland Sp. z.o.o. Pan Helmut Stöger oraz Pani Agnieszka Napadziuk-Mikulska, a także Dyrektor Oddziału Północ/Wschód Strabag Sp. z.o.o. Pani Monika Gołębiewska. Przybyłych przywitał Wicemarszałek WL dr Krzysztof Grabczuk oraz Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów UM Lublin dr Mariusz Sagan. Obecny był również Dyrektor Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych UM Lublin Pan Krzysztof Łątka. Spotkanie stanowiło bezpośrednie nawiązanie do wizyty Ambasadora Republiki Austrii w Polsce J.E. dra Thomasa M. Buchsbauma w Lublinie w dniu 7 czerwca 2017 r., podczas której narodziła się idea cyklicznych spotkań w kręgu przedstawicieli austriackiego biznesu na Lubelszczyźnie.